F.A.Q.


Algemeen  


Hoe kan ik Ad Alliance bereiken?  

 • Medewerkers zijn thuis aan het werk en goed bereikbaar. 
 • Zowel telefonisch als via de mail. 
 • Noodnummers m.b.t. campagnes staan hier vermeld: https://adalliancenl.nl/contact/. 


Krijgen inkopers in deze periode meer tijd om hun aanvragen in te dienen?

Ja, we hebben in overleg met andere exploitanten en Screenforce de deadlines opgeschoven. Bij nieuwe wijzigingen zullen we jullie daar zo snel mogelijk over informeren.
De planning voor de inkoop van de maand juni ziet er nu als volgt uit:

 • Publicatiedatum tariefkaart juni: dinsdag 28 april (ongewijzigd)
 • Deadline voor aanvragen: maandag 11 mei (voorheen 7 mei) 
 • Offertes bij bureaus: maandag 25 mei (ongewijzigd) 


Annuleringsbeleid


Heeft COVID-19 invloed op het annuleringsbeleid dat jullie hanteren?

 • Ja, tot nader order zullen wij geen annuleringskosten in rekening brengen.
 • Dit betekent dat je campagnes kunt aanvragen en indien nodig kosteloos kunt annuleren tot de reguliere afsluitdagen van de zenders.
 • Voor spoedmutaties die plaatsvinden na de sluiting van de zenders zijn wij wel genoodzaakt kosten in rekening te brengen.


Lopende campagnes


Welke maatregelen neemt RTL voor TV-opnames van programma’s en wat betekent dat voor de campagnes* daaromheen?  

 • Wij volgen het advies op van het RIVM. 
 • Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat opnames worden stilgelegd. 
 • Het desbetreffende programma kan daardoor niet worden uitgezonden. 
 • Welke impact dat heeft voor campagne, laten we je uiterlijk één dag na uitzending weten.  
 • Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met je vaste contactpersoon. 


Campagnes inkopen 


Heeft COVID-19 invloed op de marktindex die jullie al hadden gepubliceerd voor maart en april?

 • Ja.
 • Op woensdag 18 maart hebben we de marktindex van maart en april verlaagd van 107 naar 100.
 • Voor de inkoop van april is deze marktindex voor alle campagnes doorgevoerd en zijn schema’s aangepast.
 • Voor de campagnes die doorliepen of gestart zijn na 18 maart heb je na facturatie een bonustegoed ontvangen, dat is gebaseerd op het verschil dat is ontstaan door de aangepaste index.
 • Overscores worden uiteraard niet meegenomen in de berekening van dit tegoed. Je kunt bonustegoed tot en met mei inzetten bij de krachtige zenders van Ad Alliance.
 • Voor campagnes die reeds voor 18 maart waren afgelopen had de wijziging geen impact en gold de marktindex van 107.
 • De marktindex van juni is te vinden op de ‘inkoopinfo’ pagina onder ‘programmering & marktindex’: https://adalliancenl.nl/inkoopinfo/


Is er een kans dat het betreffende programma waarvoor ik in wil kopen niet uitgezonden gaat worden? 

 • Wij volgen het advies op van het RIVM. 
 • Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat opnames worden stilgelegd.  
 • Het desbetreffende programma kan daardoor niet worden uitgezonden.  

 
Wordt mijn commercial wel uitgezonden als een programma wordt gewijzigd?  

 • Wij staan continu op scherp om de situatie te monitoren en te anticiperen op de laatste ontwikkelingen.  
 • Dat betekent bijvoorbeeld dat onze programmering onvoorzien kan wijzigen, hetgeen impact kan hebben op jouw campagne.  
 • De commercial wordt dan wel uitgezonden, maar dan bij het nieuwe programma.  
 • We zullen je uiteraard zo snel en zo goed mogelijk informeren over wijzigingen, uiterlijk één dag na uitzending. 

*Onder ‘campagnes’ vallen alle vormen van samenwerkingen: spot, online, billboards, promo’s, branded content, licensing etc.  


Contact

Heb je vragen voor ons salesteam? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Ad Alliance. Ook kun je ons bereiken via contact@adalliance.nl. In geval van calamiteiten kunnen adverteerders en mediabureaus contact opnemen met de noodnummers.